Resurs i pomiary elektryczne wózków widłowych – Szczecin

Wózki widłowe należą do urządzeń transportu bliskiego, które podlegają zarówno wstępnym, jak i okresowym pomiarom elektrycznym. Dlatego też tego rodzaju usług nie mogło zabraknąć w naszej ofercie. W ramach działań konserwacyjnych zapewniamy profesjonalne pomiary rezystancji izolacji. Wykonują je specjaliści posiadających wymagane prawem świadectwo kwalifikacyjne SEP grupy G1 w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji, sieci energetycznych oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych.

Pomiary rezystancji w zależności od ilości instalacji oraz urządzeń mogą trwać od kilkudziesięciu minut to nawet kilku godzin. Po zakończeniu badań przeprowadzający je fachowiec sporządza protokół oraz wpis w księdze rewizyjnej kontrolowanego urządzenia. W zakresie kompetencji właściciela wózka widłowego leży pilnowanie terminów kolejnych przeglądów.

osoba w wózku

Wyliczenia RESURS

Wyliczenia RESURS stosowane są w stosunku do wszystkich urządzeń transportu bliskiego. W praktyce są to parametry graniczne, które stosuje się do oceny stanu technicznego. Są one określone na podstawie liczby odbytych cykli pracy oraz stanu ogólnego obciążenia urządzenia transportu bliskiego w przyjętym okresie eksploatacyjnym. Przy czym pod uwagę należy wziąć również rzeczywiste warunki użytkowania maszyn.

Inaczej rzecz ujmując: RESURS oznacza stopień zużycia sprzętu. A jego pomiar pozwala na ustalenie, ile z projektowanej wstępnie trwałości maszyny pozostało do jej całkowitego wykorzystania i w jakim okresie wykorzystanie to może nastąpić. Jeśli właściciel sprzętu nie dokonuje bieżącej kontroli resursu, powinien minimum raz w roku zlecić wykonanie pomiarów specjalistom np. z naszej firmy, którzy przeprowadzą je szybko, sprawnie, fachowo i niepodważalnie.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług pomiarowych, a w przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji.